Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

INTERPOL i WADA organizatorami warsztatów z zakresu przestępczości dopingowej

Głównym celem spotkania było wzmocnienie współpracy oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajowymi agencjami antydopingowymi, Światową Agencją Antydopingową oraz INTERPOL-em. W spotkaniu wzięli udział dyrektor POLADA Michał Rynkowski oraz kierująca Zespołęm Analityczno – Śledczym POLADA Agnieszka Ostrowska.

Organizatorzy warsztatów przede wszystkim podkreślali istotę:

  • wzmocnienia pozycji INTERPOL-u jako zaufanego światowego ośrodka egzekwowania prawa w zakresie wymiany przydatnych informacji i analiz;
  • dostarczenia i zapewnienia organom ścigania specjalistycznych umiejętności i narzędzi niezbędnych do prowadzenia dochodzeń związanych z dopingiem;
  • ustanowienia silnych kanałów komunikacji między organami ścigania a Krajową Agencją Antydopingową;
  • dbania o to, by organy ścigania były dobrze zorientowane w rozwoju i działaniu
  • dopilnowania, by organy ścigania były dobrze zorientowane w rozwoju przestępczości związanej z dopingiem i podejmowaniu odpowiednich działań;
  • pełnienia roli pomostu między organami ścigania a podmiotami walczącymi z dopingiem. Rozwój tej sieci będzie również wspierany przez budowanie zdolności, wymianę dobrych praktyk, wymiany informacji i identyfikacji przypadków.

Polską Agencję Antydopingową reprezentowali: dyrektor Michał Rynkowski oraz kierująca Zespołem Analityczno – Śledczym POLADA Agnieszka Ostrowska. W swojej prelekcji podzielili się doświadczeniami z zakresu analityki i prowadzonych śledztw zarówno w kontekście łamania przepisów antydopingowych, jak i przestępstw dopingowych.