Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Agencja Antydopingowa koordynują współpracę na rzecz walki z dopingiem

9 lipca 2019 Główny Inspektor Sanitarny- Jarosław Pinkas oraz Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej – Michał Rynkowski zawarli porozumienie, w którym zobowiązali się do wymiany informacji i koordynacji działań mających na celu przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu substancji zabronionych, stosowania metod zabronionych dla celów dopingowych przez sportowców oraz wspólną popularyzację wiedzy na temat szkodliwości dopingu dla zdrowia. Porozumienie zakłada wzajemne przekazywanie informacji o produktach będących w obrocie zawierających substancje zabronione lub stanowiących metody zabronione, udzielanie pomocy ekspertów przy rozpoznawaniu spraw związanych z wprowadzaniem do obrotu substancji zabronionych i stosowania metod zabronionych oraz wspólne działania informacyjne i edukacyjne.

Wzajemna wymiana informacji o produktach zafałszowanych pozwoli na sprawniejsze eliminowanie z obrotu produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.