Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Głos zawodników jeszcze ważniejszy. WADA wprowadza przedstawicieli sportowców do swoich struktur

Głos zawodników jeszcze ważniejszy. WADA wprowadza przedstawicieli sportowców do swoich struktur. Na posiedzeniu Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej (24-25.11.2021) w Paryżu zatwierdzono, między innymi, dodatkowe miejsca w Komitecie Wykonawczym dla przedstawiciela sportowców i niezależnego członka oraz w Zarządzie (ang. Foundation Board) dla sportowców i krajowych organizacji antydopingowych. Powstanie także Komitet Zawodniczy WADA. 

Oprócz zatwierdzenia dalszych reform zarządzania, podczas posiedzenia podjęto także wiele istotnych tematów, takich jak: poufne źródła w kontekście pracy dochodzeniowej czy też powołanie programu rzecznika praw sportowców ds. walki z dopingiem, który zostanie pilotażowo uruchomiony w przyszłym roku.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele polskich instytucji: reprezentujący ruch olimpijski prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, reprezentująca Unię Europejską wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka oraz jej zastępca w Foundation Board i jednocześnie dyrektor POLADA Michał Rynkowski, zastępca dyrektora POLADA Hubert Dziudzik. Posiedzeniu przewodniczył prezydent WADA Witold Bańka.

Wprowadzane reformy będą miały dalekosiężny i znaczący wspływ na sposób zarządzania Agencją. Będzie to możliwe dzięki większej liczbie niezależnych głosów przy stole obrad oraz zwiększonej reprezentacji sportowców i krajowych organizacji antydopingowych. Należy podkreślić, że nie jest to koniec, ale raczej kontynuacja trwającego procesu reform, który zapewnia, że WADA jest nowoczesną organizacją, w pełni przygotowaną do wypełniania swojej misji – podkreślił Witold Bańka prezydent WADA.

Kierunek zwiększania kompetencji zawodników w kontekście systemu antydopingowego na świecie to bardzo ważne działanie, tak samo jak zwiększanie znaczenia obecności w strukturach WADA krajowych agencji antydopingowych. To dla nas, jako jednej z takich agencji, bardzo dobra wiadomość – dodał Michał Rynkowski dyrektor POLADA.

Na posiedzeniu przyjęty został zwiększony budżet WADA na 2022 rok.  Ponadto zarząd WADA podjął decyzję o rozpoczęciu konkursu na organizację najbliższej Światowej Konferencji Antydopingowej zaplanowanej na 2025 r. Poprzednia konferencja antydopingowa odbyła się w listopadzie 2019 r. w Katowicach. Nie zabrakło także istotnych kwestii związanych z przygotowaniami do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Pekinie.

Więcej szczegółów na temat posiedzenia zarządu Światowej Agencji Antydopingowej na stronie WADA.