Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Fundacja Orły Sportu i Polska Agencja Antydopingowa rozpoczęły współpracę

Prezes Fundacji Orły Sportu Łukasz Strzelecki oraz Dyrektor POLADA Michał Rynkowski podpisali w dniu 18 marca 2019 r. porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizacji wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych. Wspólnie obie organizacje będą dążyły do rozwijania programów edukacyjnych adresowanych do młodych sportowców, ich rodziców i trenerów, którzy m.in. korzystają z infrastruktury „Orlików”. Zawarta współpraca pozwoli na zwiększenie zasięgu do tej pory realizowanego programu edukacyjnego POLADA.