Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

„Europejski Tydzień Czystego Sportu” – przygotowania czas start!

POLADA wspólnie z agencjami antydopingowymi z Portugalii, Bułgarii i Cypru będzie odpowiadać za zaprojektowanie, wdrożenie i ocenę „Europejskiego Tygodnia Czystego Sportu” w swoich krajach.

Podczas pierwszego spotkania na Cyprze omówiono konkretne działania i obowiązki każdej krajowej agencji antydopingowej w ramach projektu. Projekt jest realizowany przy udziale EuropeActive i wsparciu dwóch ekspertów akademickich w tej dziedzinie, związanych naukowo m.in. z Sheffield Hallam University.

– Dla Polskiej Agencji Antydopingowej to z jednej strony duże wyzwanie, ale z drugiej prawdziwy powód do dumy. Zaproszenie nas do tego projektu świadczy bowiem o profesjonalizmie naszej agencji, także w zakresie realizacji projektów społecznych i edukacyjnych na rzecz czystego sportu – komentuje Michał Rynkowski, dyrektor POLADA.

Projekt finansowany w ramach programu Erasmus+ ma na celu opracowanie zakrojonej na szeroką skalę antydopingowej kampanii komunikacyjnej/społecznej marketingowej, która zostanie przetestowana i przetestowana w czterech krajach europejskich (Cypr, Portugalia, Bułgaria i Polska).

Będzie on wdrażany przez kluczowych partnerów strategicznych mających kompetencje w zakresie ochrony i promowania czystego sportu, na wszystkich poziomach sportu oraz w różnych grupach wiekowych i mniejszościowych.

#cleansportEU #EuropeanWeekofCleanSport