Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Europa wybrała swojego kandydata na szefa Światowej Agencji Antydopingowej. Minister Witold Bańka zwyciężył już w pierwszej turze!

Etap kontynentalny wyborów odbył się w siedzibie Rady Europy w Strasburgu

30 stycznia 2019 r. w Strasburgu podczas 45. nadzwyczajnego posiedzenia Europejskiego Komitetu Ad Hoc ds. WADA (CAHAMA) państwa członkowskie Rady Europy wybrały swojego kandydata na szefa Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Minister Witold Bańka zwyciężył już w pierwszej turze zdecydowaną większością głosów.Witold Bańka – 28 głosów,

Od maja 2017 r. minister Bańka jest przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym tej organizacji.

Zasadnicze punkty jego programu to:

  • budowa międzynarodowej sieci NADO (Narodowych Organizacji Antydopingowych) poprzez finansowanie ze środków Funduszu Solidarności Antydopingowej,
  • zwiększenie zaangażowania zawodników w walkę z dopingiem,
  • zmiana podejścia do kwestii laboratoriów antydopingowych – stawianie na jakość i ilość,
  • zapewnienie ścisłej współpracy między rządami, ruchem sportowym, NADO
    i wszystkimi interesariuszami.