Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Edukacja to filar ochrony czystego sportu

W Sydney, podczas Światowej Konferencji Edukacji Antydopingowej (20-22.09.2022), ponad 300 ekspertów z całego globu spotkało się, by wzmacniać znaczenie edukacji w systemie antydopingowym. O tym, że edukacja staje się numerem jeden w walce z dopingiem w sporcie, może świadczyć fakt zwiększania środków finansowych na ten cel przez Światową Agencję Antydopingową.

Edukacja ma stać się głównym filarem strategii czystego sportu każdej organizacji antydopingowej na świecie. To jedno z najważniejszych przesłań konferencji. Drugim, równie istotnym jest jedność środowiska antydopingowego we wspólnym działaniu na rzeczy czystego sportu. W przemowie otwierającej, Prezydent WADA, Witold Bańka podkreślił, że każdy ma w tym obszarze ważną rolę do odegrania, od sportowca, przez agencje i laboratoria, aż po całe społeczeństwa i rządy: – Możemy angażować się i współpracować ze sobą, aby zwiększyć wsparcie, jedność i zrozumienie. Możemy podnosić świadomość i kształtować jasny przekaz, że czysty sport to jedyny sport, który będziemy akceptować i celebrować.

Praktycy antydopingowi, ale i naukowcy z całego świata pochylali się nad tematami związanymi z nową erą edukacji wykorzystującą innowacje, zachowaniem balansu pomiędzy kontrolowaniem i dostarczaniem antydopingowej wiedzy przez przygotowanych specjalistów, ale także nad koniecznością zwracania uwagi na wartości fair play młodym sportowcom.

 – Prelegenci i uczestnicy konferencji kładą nacisk na edukację zawodników jeszcze przed pierwszą kontrolą antydopingową. Jest to jedna z głównych wytycznych międzynarodowego standardu dla edukacji WADA. Do tego celu konieczne jest zaangażowanie nie tylko krajowych agencji, ale także innych organizacji, jak choćby szkół i mediów. Eksperci wychodzą z założenia, że media powinny być nośnikiem ważnych informacji dla zawodników i środowiska sportowego. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie spójnej strategii edukacyjnej, która dotrze do wszystkich zaangażowanych podmiotów – mówi Hubert Dziudzik, wicedyrektor POLADA. 

Obecni w Sydney praktycy i badacze podkreślają konieczność rozpoczęcia edukacji antydopingowej opartej o wartości sportu już na etapie edukacji szkolnej. Przypominają też, że sport ma być źródłem radości i przyjemności. Istotne w tym obszarze jest także włączenia rodziców i ważnych osób dla młodego sportowca, tak by został otoczony pozytywnymi wzorcami – dodaje Grzegorz Borkowski, kierownik Departamentu Informacji i Edukacji POLADA.

Coraz więcej organizacji podejmuje również temat rozszerzenia swojej działalności o inne zagrożenia dla sportu. Przede wszystkim chodzi tu o ustawianie wyników spotkań, śledztwa i ochronę dzieci.  Dużą wagę przypisuje się inicjatywom wychodzącym poza standardy nauczania.

Jednym z przykładów takiego działania mogą być szkolenia organizowane w ramach projektu „Gramy Fair” przez Polską Agencję Antydopingową. Już w październiku, drugi raz w historii zostanie zorganizowana lekcja antydopingowa dla finalistów turnieju „Ręczna na Orliku” w Kielcach. W 2021 roku przeszkolonych zostało blisko 200 młodych szczypiornistów. Drugą taką inicjatywą jest charytatywna akcja „Biegam z czystą przyjemnością”, która promuje idee czystego sportu nie tylko wśród zawodników profesjonalnych, ale także sportowców amatorów. Nauka poprzez sportowe eventy i zaangażowanie lokalnych społeczności wydaje się jednym z istotniejszych rozwiązań dla działalności edukacyjnej krajowych agencji antydopingowych.

Światowa Konferencja Edukacyjna odbyła się po raz trzeci. Gospodarzami wydarzenia w Sydney byli Sport Integrity Australia oraz Światowa Agencja Antydopingowa.