Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Edukacja antydopingowa kluczem do przestrzegania zasad

Grupa Doradcza ds. Edukacji Grupy Monitorującej Konwencji Antydopingowej zebrała się w Wiedniu w dniach 21–22 listopada. Spotkanie, którego gospodarzem była Austriacka Agencja Antydopingowa, zgromadziło ponad 50 specjalistów ds. edukacji i zwalczania dopingu z 30 państw będących stronami Konwencji, obserwatorów z Japonii, Kazachstanu, USA, Zimbabwe i międzynarodowych federacji sportowych, a także przedstawicieli Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Naszą Agencję reprezentował kierownik departamentu informacji i edukacji Grzegorz Borkowski, który podkreśla: Nie ma wątpliwości, że edukacja jest kluczem do umożliwienia sportowcom poruszania się po przepisach antydopingowych i przestrzegania zasad czystego sportu. Eksperci podzielili się doświadczeniami i najlepszymi praktykami dotyczącymi projektowania programów edukacyjnych i udostępniania ich sportowcom na wszystkich poziomach. Podkreślano konieczność wsłuchiwania się w głos sportowców, wzajemnego uznawania programów edukacyjnych i szkolenia edukatorów.

Uczestnicy dyskutowali także o rewizji Światowego Kodeksu Antydopingowego i Międzynarodowego Standardu Edukacji, a także przyszłości edukacji antydopingowej, w tym edukacji cyfrowej i środowiska sportowca online.

Dzień wcześniej w siedzibie NADA Austria doszło też do spotkania ekspertów ds. edukacji ze Środkowoeuropejskiej Organizacji Antydopingowej (CEADO) w celu omówienia wspólnych projektów i działań.

W tym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dziewięciu krajowych organizacji antydopingowych: Grzegorz Borkowski (POLADA – Polska), Uta Kühn (POLADA – Polska), Eugen Coifan (ANAD – Rumunia), Aneta Kaderabkova (CADC – Czechy), Barbara Kalló (HUNADO – Węgry), Katalin Kiraly (HUNADO – Węgry), Roman Latinovic (HZJZ – Chorwacja), Nina Makuc (SLOADO – Słowenia), Gorica Milovanović (ADAS – Serbia), David Müller (NADA – Austria), Tomáš Pagáč (SADA – Słowacja), David Senft (NADA – Austria) i Tatiana Tartasnae (ANAD-Rumunia).