Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Dyrektor POLADA przewodniczącym zespołu Niezależnych Obserwatorów podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów

Michał Rynkowski został powołany przez Światową Agencję Antydopingową WADA do pełnienia funkcji przewodniczącego zespołu Niezależnych Obserwatorów podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów odbywających się w Birmingham. Łącznie, podczas całych Igrzysk, działania antydopingowe monitorować będzie 5 międzynarodowych ekspertów.

W porozumieniu z organizacją odpowiedzialną za wydarzenie, członkowie zespołu dokonują przeglądu odpowiednich zasad i polityk, przeprowadzają obserwacje i oceny procesu kontroli antydopingowej oraz wszelkich powiązanych wyników, takich jak zarządzanie wynikami i wyłączenia dla celów terapeutycznych. Ponadto koncentrują się na wykorzystaniu danych wywiadowczych do wsparcia dochodzeń i kontroli antydopingowych.

W Birmingham, 26 lipca 2022 roku, odbyła się także konferencja prasowa zorganizowana przez Światową Agencję Antydopingową, poświęcona kwestiom związanym z działalnością antydopingową podczas Igrzysk. Udział w niej wzięli: Prezydent WADA, Witold Bańka; Prezydent CGF, Dame Louise Martin; Przewodniczący zespołu Niezależnych Obserwatorów WADA, Michał Rynkowski (Dyrektor, Polska Agencja Antydopingowa); oraz Główny Doradca Medyczny CGF, dr Peter Harcourt.

Rozpoczęliśmy już naszą pracę tutaj, w Birmingham, we współpracy z Commonwealth Games Federation (CGF) i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak UKAD. Wśród nas jest także były sportowiec, który będzie miał okazję otrzymać bezpośrednią informację zwrotną od uczestników CG i dodać więcej sportowego spojrzenia do naszej pracy ­­– powiedział Michał Rynkowski, dyrektor POLADA.

Celem misji Niezależnego Obserwatora jest usprawnienie programów antydopingowych, podniesienie poprzeczki programów antydopingowych na całym świecie na rzecz uczciwej konkurencji i czystych sportowców.

Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że zostaliśmy ciepło przyjęci przez pracowników CGF oraz Komisję Medyczną kierowaną przez Petera Harcourta i liczymy na owocną współpracę – dodał Rynkowski.

Program Niezależnego Obserwatora (IO) WADA, od czasu jego wprowadzenia na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku, pomaga zwiększyć zaufanie sportowców i publiczności podczas wielkich imprez sportowych poprzez losowe monitorowanie i raportowanie wszystkich faz kontroli dopingowej i procesów zarządzania wynikami. Programy IO są prowadzone w sposób obiektywny i bezstronny, a ostatnio przyjęły podejście w stylu audytu, co pozwoliło zespołowi WADA współpracować z zespołem kontroli dopingowej i organizatorami na każdym kroku. Po zakończeniu misji IO zespół publikuje raport obejmujący wszystkie aspekty programu antydopingowego i sugerujący ewentualne obszary do poprawy. Od 2000 roku zespoły WADA IO uczestniczyły w ponad 50 ważnych wydarzeniach, w tym w Mistrzostwach Świata IAAF, Igrzyskach Śródziemnomorskich, Igrzyskach Wspólnoty Narodów, Tour de France oraz Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich.