Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

COVID-19: Pytania i odpowiedzi dla zawodników

Publikujemy informacje dla zawodników przygotowane przez Światową Agencję Antydopingową

Drodzy Zawodnicy,

Jak wiecie, pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19) stała się poważnym zagrożeniem zdrowotnym i społecznym, wymagającym od nas wszystkich skutecznego, natychmiastowego działania w skali całego świata, aby zminimalizować prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się tej pandemii oraz jej skutki dla społeczeństwa. Sytuacja zdecydowanie wykracza poza obszar walki z dopingiem w sporcie, ponieważ większość krajów wprowadziła surowe obostrzenia takie jak zamknięcie granic, kwarantannę/samoizolację, odwoływanie lotów, ograniczenia w przemieszczeniu się obywateli itp.

Jako światowy organ regulacyjny ds. walki z dopingiem Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) wraz ze środowiskiem antydopingowym na świecie uznała za priorytet zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i odpowiedzialność społeczną. Środowisko to połączyło swoje siły, aby dostosować swoje codzienne działania do obecnych warunków. Programy kontroli antydopingowej (w tym przeprowadzanie badań oraz inne czynności) zostały wstrzymane lub ograniczone. Zdajemy sobie sprawę, że te niezbędne środki mogą wpłynąć na przekonanie zawodników co do tego, czy zawody prowadzone podczas wychodzenia z tej trudnej sytuacji lub wkrótce po jej ustąpieniu będą wolne od dopingu w największym możliwym stopniu.

WADA zdaje sobie sprawę z tego, jak trudna jest sytuacja, więc będzie nadal działać dla Was jako sportowców, których dotykają te surowe środki wprowadzane na całym świecie. Zakłócają one Wasze programy treningowe i powodują niepewność co do tego, jaka będzie przyszłość jeśli chodzi o zawody sportowe.

Przedstawione poniżej pytania i odpowiedzi, opracowane przez WADA w porozumieniu z Komisją Zawodniczą mają odpowiedzieć na niektóre pytania, które mogą zadawać sportowcy w odniesieniu do walki z dopingiem w świetle tej trudnej, gwałtownie zmieniającej się sytuacji.

Jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji o tym, jakie konkretne środki podejmuje Wasza Międzynarodowa Federacja Sportowa lub Krajowa Agencja Antydopingowa w obliczu tego bezprecedensowego wyzwania prosimy o kontakt bezpośrednio z nimi. Wytyczne opracowane przez WADA dla organizacji antydopingowych (OA) można znaleźć w Wytycznych Agencji dla OA z dnia 20 marca 2020 r.

Zapewniamy, że podczas tej zmieniającej się sytuacji WADA i społeczność antydopingowa będą nadal stawiać czoła wyzwaniom, mając na uwadze przede wszystkim zdrowie Was i wszystkich osób zaangażowanych w ochronę czystego sportu.

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia,

Światowa Agencja Antydopingowa

______________________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi

1.      Czy podczas pandemii COVID-19 nadal mogę być poddawany badaniom antydopingowym, skoro istnieją liczne obowiązujące ograniczenia, zwłaszcza dotyczące zachowania odległości od innych osób oraz samoizolacji?

Tak. Tam, gdzie władze lokalne nie wprowadziły ograniczeń w zakresie przemieszczania się lub kontaktu fizycznego, badania nadal mogą być prowadzone w dowolnym miejscu i czasie.

2.      Jeżeli będę poddany badaniu, w jaki sposób zminimalizowane będzie ryzyko infekcji?

Tam, gdzie program badań może być kontynuowany organizacje antydopingowe muszą wprowadzić zaostrzone środki zgodne z zaleceniami organów służby zdrowia, aby chronić zdrowie Wasze oraz pracowników pobierających próbki. Więcej informacji można znaleźć w Wytycznych Agencji dla OA z dnia 20 marca 2020 r.

3.      Jakie konkretne środki podejmą organizacje antydopingowe w celu ograniczenia możliwości zakażenia?

Po pierwsze, organizacjom antydopingowym zalecono prowadzanie tylko absolutnie niezbędnych badań antydopingowych. Podczas nich pracownicy pobierający próbki muszą po przybyciu na miejsce pobierania próbek regularnie myć i dezynfekować ręce lub zakładać nowe rękawiczki. Zawodnicy i pracownicy pobierający próbki muszą również, w miarę możliwości, zachować zalecaną odległość od innych osób (dwa metry).

4.      Co powinienem zrobić jeśli mam objawy wskazujące, że mogę mieć COVID-19?

Najważniejsze powinno być zdrowie Twoje i osób wokół Ciebie. Jeśli obawiasz się, że mogłeś zarazić się wirusem należy zastosować samoizolację i zachować inne środki ostrożności (mycie rąk itp.), zgodnie z zaleceniami międzynarodowych organizacji ds. zdrowia. Powinieneś też skontaktować się z lokalnymi władzami ds. ochrony zdrowia aby upewnić się, że przestrzegasz procedur obowiązujących w Twoim regionie. Jeżeli chodzi o działania antydopingowe, należy powiadomić swoją organizacje antydopingową o zaistniałej sytuacji – albo w składanej informacji o miejscu pobytu, albo po otrzymaniu od kontrolerów antydopingowych informacji o planowanym badaniu, tak aby mogli oni dostosować swoje plany.

5.      Czy w przypadku choroby, która wymaga zastosowania zabronionej substancji lub metody nadal muszę uzyskać wyłączenie dla celów terapeutycznych?

Dopóki podlegasz obowiązkowi badań antydopingowych, jesteś odpowiedzialny za posiadanie ważnego wyłączenia dla celów terapeutycznych (ang. Therapeutic Use Exemption – TUE). Jeżeli podczas pandemii COVID-19 masz trudności z dostaniem się do lekarza w celu uzyskania niezbędnej dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o TUE, powinieneś udokumentować wszystkie swoje działania oraz napotkane przeszkody w zrealizowaniu wymagań. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

6.      Skoro zawodnicy nie są badani regularnie lub są badani rzadziej niż zwykle, to co robi WADA, aby zapewnić czyste współzawodnictwo gdy sytuacja wróci do normy?

WADA ściśle monitoruje przypadki, w których częstotliwość badań została zmniejszona lub badania zostały wstrzymane. Gdy sytuacja w sporcie wróci do normy, te „braki” w badaniach zostaną uzupełnione dodatkowymi badaniami ukierunkowanymi na te przypadki.

7.      Czy nadal muszę podawać informacje o miejscu pobytu?

O ile właściwa organizacja antydopingowa nie zaleci inaczej, nadal należy podawać informacje o miejscu pobytu, ponieważ nadal podlega się obowiązkowi badań. Chcąc przekazać informacje o swoim zdrowiu, samoizolacji, ograniczeniu w przemieszczaniu się itp., które mogą mieć wpływ na kontrolę antydopingową, należy je przekazać przy zgłaszaniu miejsca pobytu.

8.      Czy mogę odmówić poddania się badaniu, jeśli jestem w samoizolacji, na kwarantannie lub mam przekonanie, że pracownicy pobierający próbki nie zachowują wystarczających środków ostrożności?

Nie. Jeżeli nie pozostajesz w obowiązkowej izolacji/zamknięciu to zalecane jest, aby się poddawać badaniom przy jednoczesnym zachowaniu środków zapobiegawczych, wdrożonych przez właściwą organizację antydopingową. Jeżeli odmówisz poddania się badaniu lub oddania próbki po powiadomieniu o planowanym badaniu, lub jeżeli nie będziesz w stanie (lub nie zechcesz) przekazać próbki z powodu braku środków ochronnych, Twoja odmowa będzie rozpatrzona w procesie zarządzania wynikami, w odpowiednim trybie postępowania i przy zapewnieniu CI możliwości uzasadnienia swoich działań. Biorąc pod uwagę, że obecnie odbywa się niewiele badań, zachęca się sportowców, aby się im poddawali. Jeżeli zawodnik wymaga pomocy przedstawiciela podczas kontroli antydopingowej (szczególnie w przypadku nieletnich lub sportowców z upośledzeniem), a przedstawiciel nie jest dostępny z powodu skutków epidemii COVID-19, fakt ten należy wziąć pod uwagę w procesie zarządzania wynikami.

9.      Skoro badania zostały ograniczone, to skąd mogę mieć pewność, że w przyszłości będę współzawodniczył ze sportowcami nie stosującymi dopingu?

Postawienie zdrowia publicznego ponad potrzebami systemu antydopingowego oznacza, że krok ten może wywrzeć wpływ na walkę z dopingiem w sporcie. Obecnie jednak odbywa się znacznie mniej treningów i znacznie mniej zawodów. Zawodnicy powinni również pamiętać, że próbki pobierane do kontroli antydopingowej są przechowywane do analizy w przyszłości. W przypadku paszportu biologicznego zawodnika niektóre próbki pobrane po epidemii COVID-19 mogą więc ujawnić stosowanie dopingu w jej okresie. Chociaż w bieżącym okresie liczba badań na całym świecie może być zmniejszona, to możesz przyczynić się do działań antydopingowych zapoznając się na bieżąco z najnowszymi informacjami i wiedzą oraz zachęcając do tego swoich kolegów-sportowców. Możesz zapoznawać się z materiałami edukacyjnymi WADA na temat zwalczania dopingu, korzystając z platformy edukacyjnej Agencji – ADeL.