Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

CEADO podpisało umowę z ITA

Narodowe agencje antydopingowe w ramach stowarzyszenia CEADO podpisały umowę z International Testing Agency (ITA). Głównym założeniem współpracy jest usprawnienie procesu koordynacji kontroli antydopingowych i zwiększenie skuteczności działań antydopingowych przed IO Tokio 2021. Umowa została podpisana przez narodowe agencje antydopingowe z: Austrii, Polski, Serbii, Słowacji, Słowenii oraz Węgier. 

Umowę w imieniu Polskiej Agencji Antydopingowej podpisał dyrektor Michał Rynkowski – To szczególnie ważne porozumienie w roku olimpijskim, kiedy kontroli antydopingowych będzie zdecydowanie więcej, a oczy sportowego świata będą zwrócone na Tokio. Naszym obowiązkiem, jako narodowych agencji jest taka koordynacja działań, by były one jak najmniej uciążliwe dla sportowca. Ta umowa to zapewnia – powiedział Rynkowski.

Zawarcie tego porozumienia pozwoli na zdecydowanie lepszą koordynację działań w kontekście kontroli antydopingowych. Zapewni ją ITA jako organizacja zarządzająca programami antydopingowymi poszczególnych międzynarodowych federacji sportowych w koordynacji z  agencjami  narodowymi należącymi do CEADO.  – Do tej pory zdarzało się, że jednego dnia ten sam sportowiec mógł zostać skontrolowany dwa razy zarówno na zlecenie światowej federacji sportowej, jak i narodowej agencji antydopingowej. Dzięki zarządzaniu tymi procesami przez ITA takie sytuacje nie będą miały miejsca  – dodaje dyrektor POLADA