Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

AZS podpisał porozumienie z POLADA dotyczące stosowania przepisów antydopingowych

Przedstawiciel Akademickiego Związku Sportowego Wiceprezes Tomasz Wróbel wraz z p.o. Dyrektora POLADA  Michałem Rynkowskim podpisali w dniu 15 listopada porozumienie na mocy, którego rywalizujący w zawodach organizowanych przez AZS zawodnicy będą zobowiązani do przestrzegania Przepisów Antydopingowych POLADA. W praktyce oznacza to, iż w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów antydopingowych zawodnicy będą podlegali takiemu samemu reżimowi odpowiedzialności, jakiemu podlegają sportowcy zrzeszeni w polskich związkach sportowych. Organem rozpoznającym sprawy o naruszenie przepisów antydopingowych będzie Panel Dyscyplinarny przy POLADA.