Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Antydopingowy HatTrick, czyli jak POLADA, PZPN i UEFA połączyły siły na rzecz kobiecego futbolu w Polsce

Anti-Doping HatTrick to program edukacyjny realizowany przez UEFA i narodowe federacje, który poświęcony jest edukacji antydopingowej w piłce nożnej. Zajęcia antydopingowe dla wszystkich kobiecych polskich reprezentacji realizowane są przez ekspertów Polskiej Agencji Antydopingowej.

Program ten znakomicie wpisuje się w misję realizowaną przez POLADA i Międzynarodowy Standard Edukacji WADA w myśl zasady „najpierw edukacja później kontrola”. Miałem przyjemność uczestniczyć w jednym z takich szkoleń i jestem pod wrażeniem, jak zaangażowane i otwarte na wiedzę antydopingową są piłkarki nożne. Bardzo się cieszę, że możemy te spotkania organizować – mówi Michał Rynkowski, dyrektor POLADA.

W czerwcu odbyły się spotkania z pierwszą kobiecą reprezentacją w piłce nożnej oraz reprezentacjami: U-19, U-17 i U-15. Wcześniej piłkarki grające w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce miały możliwość uczestniczyć w zajęciach online. Działania z zakresu antydopingu to kolejny krok w profesjonalizacji piłki nożnej kobiet w Polsce. Jak wskazują statystyki, w latach 2016-2020, spośród 828 próbek pobranych na potrzeby badań antydopingowych w piłce nożnej, tylko 10 pochodziło od pań.

To niezwykle ważne, aby zawodnik po raz pierwszy z działaniami antydopingowymi zetknął się właśnie na zajęciach edukacyjnych, a nie podczas kontroli dopingu. Właśnie dlatego POLADA wspólnie z PZPN uznali, że w pierwszej kolejności wspólne działania edukacyjne powinny być skierowane do kobiecego środowiska piłkarskiego – dodaje Andrzej Pokrywka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tematyka poruszana na szkoleniach dotyczy między innymi zasad i wartości związanych z czystym sportem, praw i obowiązków zawodników, konsekwencji sięgania po doping i naruszenia przepisów antydopingowych, a także ryzyka związanego z używaniem suplementów diety czy wątpliwości związanych ze stosowaniem leków terapeutycznego celach terapeutycznych.

Za merytoryczną stronę szkoleń odpowiedzialni są eksperci Polskiej Agencji Antydopingowej, w tym dyrektor POLADA Michał Rynkowski, przedstawiciele Departamentu Informacji i Edukacji: Grzegorz Borkowski i Uta Kühn, oraz konsultant naukowy POLADA Andrzej Pokrywka.

Ostatnie szkolenie miało miejsce w Grodzisku Wielkopolskim. Uczestniczyła w nim żeńska reprezentacja w piłce nożnej. Każde takie spotkanie kończyło się testem wiedzy. Tym razem najlepsze okazały się: Ewa Pajor17 (ambasadorka naszej akcji „Biegam z czystą przyjemnością”), Adriana Achcińska i Paula Duda.

Po szkoleniu, większość uczestniczek postanowiła jeszcze zostać i zadać dodatkowe pytania. Eksperci POLADA udzielali odpowiedzi przez kolejne 40 minut. To tylko dowód na to, jak temat antydopingu, suplementów diety i przepisów jest ważny w świecie sportu.

Foto: Paula Duda