Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

8. Konferencja UNESCO o zwalczaniu dopingu w sporcie

W Paryżu odbyła się 8. Konferencja Państw Stron Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie UNESCO. Polskę reprezentowała m.in. minister Anna Krupka oraz dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.

Podczas Konferencji przemawiał Prezydent WADA Witold Bańka. Podkreślił on znaczenie zaangażowania rządów w walkę z dopingiem oraz ich odpowiedzialność za wypełnianie warunków Konwencji. Prezydent WADA zwrócił uwagę, że rządy powinny być z podjętych przez siebie zobowiązań rozliczane. Konferencja Stron UNESCO ma miejsce co dwa lata. Jest to ogólnoświatowe forum, w ramach którego współpracuje 191 państw stron międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie. Konwencja stanowi ramę prawną na podstawie której państwa strony mogą stosować zasady Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz która daje prawny mandat Światowej Agencji Antydopingowej do realizacji swoich zadań. Polska delegacja jest aktywna w strukturze UNESCO w celu wzmocnienia walki z dopingiem i osiągniecia lepszej koordynacji pomiędzy rządami państw stron.