Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Michał Rynkowski członkiem zarządu iNADO

W dniu 19 marca 2018 r. podczas ogólnego zebrania członków iNADO (Instytut Narodowych Agencji Antydopingowych) Michał Rynkowski – Dyrektor POLADA został wybrany na członka zarządu iNADO. W aktualny skład zarządu wchodzą: Doug MacQuarrie (Kanada) – przewodniczący, Andrea Gotzmann (Niemcy) – wiceprzewodniczący, oraz członkowie: Michael Ask (Dania), Petteri Lindblom (Finlandia), Onke Ngwane (RPA), Herman Ram (Holandia), Michał Rynkowski (Polska), Keiko Uchitani (Japonia).

Głównymi zadaniami iNADO jest pomoc narodowym agencjom antydopingowym w rozwoju programów antydopingowych, analiza aktualnej sytuacji antydopingowej oraz rozwój globalnego systemu antydopingowego. Kluczowa dla organizacji jest współpraca ze Światową Agencją Antydopingową oraz ruchem sportowym. Aktualnie w ramach organizacji zrzeszonych jest 70 narodowych organizacji antydopingowych z całego świata.