Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

19 postępowań o naruszenie przepisów antydopingowych – podsumowanie działań POLADA 2021

Blisko 1900 pobranych próbek, 39 związków sportowych objętych badaniami, 20 wszczętych śledztw i 19 postępowań o naruszenie przepisów antydopingowych. Rok 2021, pomimo wciąż trwających pandemicznych restrykcji, był dla POLADA bardzo intensywny.

Od stycznia do grudnia 2021 roku Polska Agencja Antydopingowa w ramach całorocznego programu badań antydopingowych zrealizowała pobranie 1871 próbek moczu i krwi. Próbki zostały pobrane podczas zawodów (770) i w okresie między oficjalnymi startami zawodników (1101). Łącznie przeprowadzono 768 akcji kontrolnych na terenie całego kraju. Badania zostały przeprowadzone wśród zawodników reprezentujących 39 związków sportowych.

W 2021 roku przeprowadziliśmy prawie dwukrotnie więcej akcji kontrolnych i pobraliśmy znacząco więcej próbek niż w roku 2020. Na te wyniki mają wpływ dwa zjawiska. Z jednej strony kontrolerzy oswoili się już z pracą w pandemii i potrafią skutecznie działać w trudnych, restrykcyjnych warunkach, a z drugiej strony rok 2021 był okresem przygotowań do igrzysk, zarówno letnich, jak i zimowych. A my zawsze w roku olimpijskim staramy się szczególnie koncentrować działania na zawodnikach z kwalifikacjami  – wyjaśnia Michał Rynkowski dyrektor POLADA.

Wśród wykrywanych, w 2021 roku, substancji zabronionych najczęściej pojawiały się: klomifen, EPO, metandienon czy indapamid. Nie zabrakło także przypadków związanych z amfetaminą czy THC. Postępowania związane z naruszeniem przepisów antydopingowych obejmują również odmowę poddania się kontroli – taki przypadek w 2021 roku był jeden. Najwięcej postępowań o naruszenie przepisów antydopingowych toczy się obecnie w takich dyscyplinach, jak: boks, para-kolarstwo, kolarstwo i lekka atletyka.

Intensywne działania kontrolne i zwiększenie liczby zawodów, w porównywaniu do 2020 roku, przełożyły się na liczbę pozytywnych wyników laboratoryjnych w kontekście substancji zabronionych w sporcie. Trzeba pamiętać, że działania kontrolne są jednym z podstawowych elementów działalności agencji wpływających bezpośrednio na liczbę postępowań o naruszenie przepisów antydopingowych – wyjaśnia Piotr Wójcik kierownik Departamentu Kontroli Antydopingowej i Zarządzania Wynikami.  

Działania Polskiej Agencji Antydopingowej w 2021 roku były intensywne także w obszarze działań śledczych. Łącznie wszczęto 20 spraw. Najwięcej w podnoszeniu ciężarów, para – kolarstwie i pchnięciu kulą. Spraw nieanalitycznych, czyli takich, które nie wynikały bezpośrednio z pozytywnego wyniku kontroli antydopingowych, prowadzono 5.

Zdarza się, że sprawy śledcze są powiązane z działaniami kontroli antydopingowych. Jednakże praca analityczno-śledcza wykracza znacząco dalej niż pozytywny wynik laboratoryjny. Bardzo często śledztwa POLADA dotykają takich kwestii jak nielegalny obrót substancjami, jakość i zawartość tych substancji czy nawet sieć powiązań np. pomiędzy zawodnikami, trenerami i sprzedawcami. W sprawach bardziej skomplikowanych niezbędne jest podjęcie współpracy z polskimi służbami. Nie każde śledztwo kończy się spektakularnym sukcesem – mówi Agnieszka Ostrowska kierownik Zespołu Analityczno – Śledczego.

­Jedną z najgłośniejszych spraw 2021 roku była ta dotycząca para-kolarstwa. Reprezentanci Polski, uczestnicy Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, w toku wielomiesięcznych działań śledczych i ekspertów, w kraju i za granicą, zostali prawidłowo wytypowani do kontroli antydopingowych. Kontrole potwierdziły obecność zabronionej substancji w próbkach obu sportowców. Sprawa jednego z zawodników toczy się przed polskim panelem dyscyplinarnym, sprawa drugiego sportowca została przekazana do Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI).