For fair play

Anti-doping Information Hotline Contact us

Wsparcie dla Światowej Agencji Antydopingowej

Minister Sportu i Turystyki Pan Witold Bańka podjał decyzję o przekazaniu dodatkowych 50 tys. dolarów na działanie Światowej Agencji Antydopingowej, które zostaną wykorzystane do realziacji działań śledczych.

Więcej pod adresem https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-03/wada-welcomes-additional-usd-50000-contribution-from-the-republic-of-poland