For fair play

Anti-doping Information Hotline Contact us

Rekomendacja Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy

Informujemy, iż w dniu 20 lutego tekst rekomendacji Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy w zakresie organizacji postępowań dyscyplinarnych, w sprawach dotyczących dopingu został zatwierdzony. Pracę nad dokumentem koordynował i merytorycznie wspierał Michał Rynkowski Dyrektor Biura. Rekomendacja kładzie nacisk m.in. na: niezelazność operacyjną organów odpowiedzialnych za realizacje postępowań dyscyplinarnych w sprawach dotyczących dopingu, niezależność tych organów organizacyjną od narodowych związków sportowych i narodowych komitetów olimpijskich oraz brak konfliktu interesów osób zajmujących stanowiska w tego rodzaju organach.