For fair play

Anti-doping Information Hotline Contact us

Nabór na kontrolerów antydopingowych

Informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację na stanowiska  kontrolerów  antydopingowych, która potrwa do dnia 14 lutego. Poszukujemy również osób posiadających uprawnienia do pobierania próbek krwi.  Prosimy o przesyłanie CV na adres biuro@antydoping.pl

Wymagania:

·         Miejsce zamieszkania: Warszawa i okolice, albo Trójmiasto i okolice, albo Kraków i okolice

·         Ukończenie 18 roku życia

·         Obywatelstwo polskie

·         Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do pełni praw publicznych

·         Wykształcenie średnie

·         Nieposzlakowana opinia

·         Prawo jazdy kat. B

·         Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe karalności

·         Dyspozycyjność – średnio 3 dni w tygodniu

·         Posiadanie samochodu osobowego (opcjonalnie)

 

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

·         Wybór kandydatów spełniających wymagania określonych w ogłoszeniu

·         Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do następnego etapu

·         Szkolenie teoretyczne i praktyczne (termin zostanie ustalony po przeprowadzeniu rozmów kwalifikujących)

·         Egzamin teoretyczny i praktyczny(termin zostanie ustalony po przeprowadzeniu rozmów kwalifikujących)

·         Po zaliczeniu egzaminu otrzymanie uprawnień kontrolera antydopingowego

 

Warunki  rozliczania i zatrudnienia:

·         Samozatrudnienie

·         Stawka za dzień pracy 325 zł brutto

·         Stawka za dzień dojazdowy 240 zł brutto

·         Stawka za kilometrówkę za używanie samochodu osobowego 0,83 zł brutto