For fair play

Anti-doping Information Hotline Contact us

Komunikat Komisji dotyczacy wywiadu udzielonego przez Adriana Zielinskiego

Odnosząc się do treści wywiadu przeprowadzonego z zawodnikiem Adrianem Zielińskim, który ukazał się dzisiaj na łamach Przeglądu Sportowego, informujemy, iż sportowiec oraz jego pełnomocnik nie wnioskowali o upublicznienie zapadłego orzeczenia, ani na piśmie ani ustnie podczas rozprawy. Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami publikacja rozstrzygnięcia może nastąpić jedynie po uzyskaniu na to zgody zawodnika. Także na protokole kontroli antydopingowej z dnia 1 lipca 2016 r. zawodnik nie wyraził zgody na upublicznienie informacji w przypadku ewentualnego naruszenia przepisów antydopingowych.