For fair play

Anti-doping Information Hotline Contact us

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie przekształca się w Polską Agencję Antydopingową

Z dniem 1 lipca 2017 r.  Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie przekształca się w Polską Agencję Antydopingową (POLADA). Wiąże się to z powołaniem do funkcjonowania nowej struktury oraz koniecznością realizacji nowych zadań. Najbardziej doniosłymi zmianami, które wynikają wprost z ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie są: ujednolicenie struktury POLADA, nadanie statusu funkcjonariuszy publicznych kontrolerom antydopingowym, rozpoczęcie działań analityczno-śledczych, współpraca pomiędzy m.in. Agencją, Policją, Krajową Administracją Skarbową w zakresie ujawniania przestępstw związanych z dopingiem,  umocowanie w ustawie działania Panelu Dyscyplinarnego oraz możliwość prowadzenia działalności zarobkowej przez Agencję w ramach zadań statutowych. Przed Polską Agencją Antydopingową pojawia się wiele wyzwań. Pierwszym z nich będzie realizacja szeroko zakrojonej kontroli antydopingowej podczas Igrzysk Nieolimpijskich The World Games 2017 Wrocław.

Informujemy, iż adres strony internetowej, jak również kontakty telefoniczne i e-mail do pracowników pozostają bez zmian.