Aktualności
25.07.2016
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie jest nieusatysfakcjonowana z wczoraj podjętej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie dopuszczenia rosyjskich reprezentantów do udziału w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich Rio de Janerio. Podtrzymujemy swoje poparcie dla ... » Więcej

19.07.2016
W dniu 18 lipca 2016 r. ukazał się kolejny raport dotyczący sytuacji w Rosji zaprezentowany przez Prof. McLarena przewodniczącego Niezależnej Komisji działającej pod auspicjami WADA. Raport stanowi potwierdzenie znanych do tej pory informacji na temat wspierania działań prodopingowych przez ... » Więcej

16.07.2016
Na podstawie wytycznych z dnia 30 czerwca 2016 r. wydanych przez Światową Agencję Antydopingową umorzonych zostało 11 z 12 wszczętych przez Komisję postępowań o naruszenie przepisów antydopingowych ze względu na zbyt niskie stężenia wykryte w pobranych próbkach. W jednym przypadku ... » Więcej

07.07.2016
Po niedawno podjętej przez madrycki Sąd Apelacyjny decyzji o udostępnieniu zatrzymanych podczas tzw. Operacji Puerto (Operacion Puerto) próbek krwi i osocza kolarzy oraz zawodników innych dyscyplin sportowych, Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) potwierdza, iż obok ... » Więcej

30.06.2016
Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) wydała komunikat informujący o zawieszeniu ze skutkiem natychmiastowym dwóch akredytowanych laboratoriów antydopingowych: w Rio de Janeiro (Brazylia) i w Ałmatach (Kazachstan). Laboratorium brazylijskie zostało zawieszone w dniu 22 czerwca ... » Więcej

30.06.2016
W dniach 27-28 czerwca 2016 r. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie zorganizowała trójstronne spotkanie robocze pomiędzy Światową Agencją Antydopingową i Azerską Agencją Antydopingową. Celem spotkania było m.in. sformalizowane współpracy pomiędzy trzema organizacjami w ... » Więcej

01.05.2016
Informujemy, iż Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie odnotowała dwa przypadki stosowania ludzkiego hormonu wzrostu. Postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte, aktualnie oczekujemy decyzji zawodników dotyczących skorzystania z prawa do analizy próbek B. Substancja zabroniona ... » Więcej

26.04.2016
Dyrektor Biura Komisji Michał Rynkowski wygłosił prelekcję na temat zjawiska dopingu w sporcie amatorskim podczas konferencja popularno-naukowej "Sport inspiracją dla menedżera", która odbyła się w gmachu Biblioteki Narodowej w dniu 23 kwietnia br. Konferencja była skierowana do ... » Więcej

19.04.2016
Meldonium jest substancją nieokreśloną, zabronioną podczas zawodów i poza zawodami od 1stycznia 2016 r. Została dodana do Programu monitorującego 1 stycznia 2015 r. Lista substancji i metod zabronionych obowiązująca w roku 2016 została przyjęta przez Komitet Wykonawczy WADA 16 ... » Więcej

14.04.2016
W dniu 11 kwietnia w Budapeszcie odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Eksperckiego Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy pod przewodnictwem Dyrektora Biura Komisji Michała Rynkowskiego. Celem działania zespołu jest stworzenie rekomendacji w zakresie niezależnego funkcjonowania ... » Więcej

  Poprzednia  | 1 | 2 | str. 3 | 4 | 5 | 6 | Następna
strona: 3 z 36  
Partnerzy
wykonanie Gapi.pl