Spotkanie Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie z przedstawicielami organizacji sportowych Ukrainy

W dniu 20 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ukraińskiego Ministerstwa ds. Sportu i Młodzieży, Ukraińskiego Centrum Antydopingowego oraz Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Podczas spotkania przedstawiono organizację i sposób funkcjonowania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących planowania i realizacji kontroli antydopingowych, jak również na postępowaniach dyscyplinarnych w sprawach dotyczących dopingu. 

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl