Polska wersja listy substancji i metod zabronionych na 2017 r.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowa  lista substancji zabronionych.

Międzynarodowy Standard Listy Substancji i Metod Zabronionych jest jednym z podstawowych elementów Światowego Programu Antydopingowego. Lista Substancji i Metod Zabronionych jest aktualizowana co roku przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Standard określa grupy substancji i metod zabronionych na zawodach, poza zawodami, jak również substancje zabronione w określonych dyscyplinach sportu. Lista ma charakter bezwzględnie obowiązujący.

Poniżej zamieszczamy link do treści listy 

Lista Substancji i Metod Zabronionych 2017 

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl