Uwaga na produkty zawierające mak

W tym roku odnotowaliśmy dwa przypadki pozytywne na obecność morfiny, której najprawdopodobniejszym źródłem pochodzenia były produkty spożywcze zawierające mak.

Przekazujemy informacje zaczerpnięte ze strony www. usada.org.

Opium to mleczna substancja, którą uzyskuje się z łupin maku, z którego produkuje się opium, gdy opadną z niego wszystkie płatki. Składa się w przybliżeniu z 12% morfiny (narkotyk zabroniony podczas zawodów), kodeiny oraz szeregu innych alkaloidów nienarkotycznych. Łupina maku, która zawiera opium, także zawiera nasiona (nasiona maku). Chociaż nasiona nie zawierają morfiny, podczas zbioru mogą pokrywać się wyciągiem opiumowym lub go wchłaniać. Większość opium jest usuwana z nasion w trakcie przetwarzania maku (z reguły ponad 90%), ale w niektórych przypadkach nasiona maku sprzedawane do celów konsumpcyjnych nadal zawierają istotną ilość znajdujących się na nich opium (a tym samym morfiny).

Sposób oczyszczenia i przetworzenia nasion decyduje o tym, ile pozostałości morfiny będzie znajdować się na nasionach. Ilość ta będzie różna i zależna od kraju pochodzenia nasion maku, a także od sposobu i czasu ich zbioru. Jednakże wiadomo, że morfina i kodeina mogą czasami być wykrywane w moczu do 48 godzin od spożycia nasion maku zawartych w niektórych ciastach, np. w bajglach, muffinkach i ciastkach (zob. bardzo ciekawy artykuł na ten temat – nr 1 w literaturze).

Zgodnie z Listą substancji zabronionych WADA, morfina jest substancją progową, a laboratoria akredytowane przez WADA stwierdzają, że z punktu widzenia zawartości morfiny wynik badania antydopingowego jest dodatni (pozytywny), gdy poziom morfiny w moczu jeż wyższy od 1,3 [1] mikrogramów/mL. W większości wypadków spożycia nasion maku zawartych w żywności nie daje pozytywnego wyniku badania antydopingowego, ale może zdarzyć się, że poziom morfiny zostanie przekroczony, gdy jedzona będzie żywność zawierająca mak.

Nie da się przewidzieć (określić) ilości nasion maku, które można spożyć, aby nie przekroczyć progu badawczego dla morfiny określonego przez WADA. Nie można też przewidzieć, jak długo morfina lub jej metabolity z nasion maku pozostają w organizmie człowieka. Zatem najbardziej konserwatywne podejście polega na unikaniu maku podczas przygotowywania się do zawodów i podczas zawodów [2].

Literatura
Thevis M, Opfermann G, Schänzer W. Urinary Concentrations of Morphine and Codeine After Consumption of Poppy Seeds. J Anal Toxicol (January-February 2003) 27(1): 53-56 . URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed…
Lachenmeier DW, Sproll C, Musshoff F. Poppy seed foods and opiate drug testing—where are we today? Ther Drug Monitor. 2010 Feb; 32(1): 11-18.
Moeller MR, Hammer K, Engel O. Poppy seed consumption and toxicological analysis of blood and urine samples. Forensic Sci Int. 2004 Jun 16; 143(2-3): 183-186.

[1] Istnieje wyjątek od tej reguły. Jeżeli w próbce zostanie wykryty także diuretyk lub środek maskujący, stwierdzony zostanie niekorzystny wynik badania (tzn. wynik pozytywny) zarówno dla diuretyku jak i dla morfiny, bez względu na ich poziom, chyba że zawodnik otrzymał dla obu substancji zwolnienie dla celów terapeutycznych.

[2] Od grudnia 2015, USADA nigdy nie ukarała zawodnika z powodu spożycia nasion maku.

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl