Komunikat KdZDwS w sprawie naruszenia przepisów antydopingowych przez zawodnika Tomasza Zielińskiego

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie na podstawie otrzymanych w dniu 9 sierpnia 2016 r. wyników próbki pobranej od zawodnika Tomasza Zielińskiego informuje o naruszeniu przez Niego przepisów antydopingowych.

W próbce pobranej dnia 1.07.2016 r. stwierdzono wysokie stężenie substancji o nazwie nandrolon (12 ng/ml; przy progu decyzyjnym wynoszącym 2,5 ng/ml).  Stwierdzenie substancji zabronionej w teście pobranym dnia 1.07.2016 r. oraz pozytywny wynik badania z dnia 6.08.2016 r. stanowią jedno naruszenie przepisów antydopingowych. Zawodnik ma prawo do przeprowadzenia próbki "B". 

O wyniku badania zostali poinformowani zawodnik, PZPC, klub zawodnika, MKOl, PKOl oraz Komitet Organizacyjny IO w Rio de  Janeiro. Postępowanie dyscyplinarne zostanie podjęte przez właściwy organ.

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl