Spotkanie z przedstawicielami polskich związków sportowych

"28 lipca br. w Centralnym Ośrodku Sportu Torwar odbyło się spotkanie pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki, Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz Światowej Agencji Antydopingowej z przedstawicielami polskich związków sportowych. Jego głównym celem było omówienie zmian w ustawie o sporcie uchwalonych przez Sejm RP 7 lipca br. Spotkanie otworzył Jarosław Stawiarski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie przewiduje kilka istotnych zmian w zakresie zwalczania dopingu w sporcie, z których najważniejszą jest uregulowanie w odmienny sposób niż dotychczas kwestii postępowań dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie. Zmiana w ustawie o sporcie zakłada, że Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie będzie jedynym pomiotem uprawnionym do stanowienia przepisów dyscyplinarnych za doping w sporcie.

Ponadto ustawa uchyla art. 43 ust. 6 ustawy o sporcie, który stanowi o prawie polskich związków sportowych do realizacji odpowiedzialności dyscyplinarnej za stosowanie dopingu w sporcie w zakresie określonym w ich regulaminach. Przekazuje się prawo do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych za stosowanie dopingu w sporcie, zgodnie ze stanowionymi przez nią przepisami, do Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, a dokładnie do powołanego przy niej Panelu Dyscyplinarnego. Zmianie uległa również definicja dopingu w sporcie. Wprowadzono do niej pojęcie zabronionej współpracy zawodnika z osobą wcześniej ukaraną za działalność dopingową.

Obecny na spotkaniu przedstawiciel Światowej Agencji Antydopingowej p. Emiliano Simonelli przedstawił pozytywne stanowisko Agencji co do zmian ustawy o sporcie, podkreślając, że są one w pełni zgodne z postanowieniami Światowego Kodeksu Antydopingowego."

 

Źródło: www.msit.gov.pl

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl