Komunikat Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie dotyczący przypadków wykrycia meldonium

Na podstawie wytycznych z dnia 30 czerwca 2016 r. wydanych przez Światową Agencję Antydopingową umorzonych zostało 11 z 12 wszczętych przez Komisję postępowań o naruszenie przepisów antydopingowych ze względu na zbyt niskie stężenia wykryte w pobranych próbkach. W jednym przypadku na podstawie trzech wyników badań stwierdzono naruszenie przepisów antydopingowych przez jednego zawodnika. Według informacji zawartych w wytycznych WADA obecność niskiego stężenia substancji zabronionej najprawdopodobniej jest skutkiem jej zastosowania przed dniem 1 stycznia 2016 r., czyli w czasie, gdy substancja była dozwolona. Niezależnie od powyższego rozpoznane  przypadki utwierdzają nas w przekonaniu, że niektórzy zawodnicy stosują substancje z pogranicza dopingu, co oznacza że powinni być objęci bardziej wzmożoną kontrolą niż dotychczas. Poniżej zamieszczamy wytyczne WADA.

 

Wytyczne WADA z dnia 30 czerwca 2016 r. o meldonium 

 

 

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl