Komunikat WADA w sprawie worków z krwią i osoczem zatrzymanych podczas Operacji Puerto

Po niedawno podjętej przez madrycki Sąd Apelacyjny decyzji o udostępnieniu zatrzymanych podczas  tzw.  Operacji  Puerto  (Operacion Puerto) próbek krwi i osocza kolarzy oraz zawodników innych dyscyplin sportowych, Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) potwierdza, iż obok Międzynarodowej Unii Kolarskiej  (UCI)  jest w ich posiadaniu oraz,  iż próbki te przechowywane są w akredytowanym przez nią laboratorium znajdującym się poza granicami Hiszpanii. WADA i UCI będą wspólnie  kontynuować dochodzenie w tej sprawie.

Operacja Puerto  to nazwa śledztwa prowadzonego przez hiszpańską policję wśród osób z kręgu dr. Eufemiano Fuentesa zamieszanych w podawanie sportowcom dopingu. W 2011 roku 211 torebek z krwią i osoczem zostało zatrzymanych przez  hiszpańską policję w siedzibie dr. Fuentesa, który następnie został skazany na rok pozbawienia wolności  w zawieszeniu i cztery lata zakazu wykonywania zawodu, z zarzutem stworzenia zagrożenia dla zdrowia publicznego. Przeprowadzone dochodzenie skutkowało  zawieszeniem 5 kolarzy oraz wzbudziło  podejrzenia wobec licznej grupy sportowców (jak na razie nieznanych  z nazwiska) z innych dyscyplin sportowych, którzy byli pacjentami  dr. Fuentesa.  Przez lata WADA zabiegała  o to, aby hiszpańskie władze udostępniły jej oraz partnerskim organizacjom antydopingowym dostęp do worków z krwią i osoczem, umożliwiając im kontynuowanie dochodzeń w sprawach o naruszenie przepisów antydopingowych. W kwietniu 2013 roku Sąd Karny w Madrycie nakazał zniszczenie worków – decyzję tę WADA zaskarżyła miesiąc później.

Od tej chwili WADA nie będzie udzielać komentarzy w sprawie Operacji Puerto.

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl