Spotkanie między Azerską Agencją Antydopingową, Polską Komisją oraz Światową Agencją Antydopingową.

W dniach 27-28 czerwca 2016 r. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie zorganizowała trójstronne spotkanie robocze pomiędzy Światową Agencją Antydopingową i Azerską Agencją Antydopingową. Celem spotkania było m.in. sformalizowane współpracy pomiędzy trzema organizacjami w przedmiocie dostosowania Azerskiego programu antydopingowego do standardów Światowego programu antydopingowego WADA. W ramach podjętych działań rolą Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie jest dzielenie się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie m.in.: zarządzania agencją,  realizacji programu badań antydopingowych oraz działań edukacyjnych.  Spotkanie wpisuje się w długofalową kooperację, która potrwa przez 3 lata do końca 2018 roku. 

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl