Antydoping podczas konferencji "Sport inspiracją dla menadżera"

Dyrektor Biura Komisji Michał Rynkowski wygłosił prelekcję na temat zjawiska dopingu w sporcie amatorskim podczas konferencja popularno-naukowej "Sport inspiracją dla menedżera", która odbyła się w gmachu Biblioteki Narodowej w dniu 23 kwietnia br. Konferencja była skierowana do menedżerów, biznesmenów i jednocześnie pasjonatów sportu. Celem spotkania była edukacja i motywowanie do świadomego uprawniania aktywności fizycznej. Więcej na temat wydarzeniahttp://www.dziensportu.pl/

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl