Spotkanie Grupy Ad Hoc ds. niezależności paneli dyscyplinarnych

W dniu 11 kwietnia w Budapeszcie odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Eksperckiego Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy pod przewodnictwem Dyrektora Biura Komisji Michała Rynkowskiego. Celem działania zespołu jest stworzenie rekomendacji w zakresie niezależnego funkcjonowania antydopingowych paneli dyscyplinarnych. Podczas posiedzenia udało się osiągnąć konsensus w sprawie zasadniczego kształtu treści rekomendacji.

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl