Podsumowanie cyklu szkoleń dla trenerów

Przez ostatnie dwa miesiące w październiku i listopadzie br. realizowaliśmy cykl szkoleń dla trenerów pracujących z młodymi zawodnikami sportów olimpijskich. Program został opracowany przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie (KdZDwS). Jego głównym założeniem było dotarcie do trenerów pracujących z młodzieżą w zakresie programów Ministerstwa Sportu i Turystyki– Kadr Wojewódzkich i przekazanie im wiedzy obejmującej tematykę antydopingową. Dzięki owocnej współpracy z Polską Federacją Sportu Młodzieżowego byliśmy obecni w 8 województwach wybranych na podstawie aktualnego potencjału sportowego tj. w woj. Dolnośląskim, Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim, Małopolskim, Śląskim, Wielkopolskim, Warmińsko-Mazurskim i Zachodniopomorskim.

Udało nam się dotrzeć do 321 trenerów i instruktorów, na co dzień pracujących z młodzieżą oraz 50 studentów AWF-u w Poznaniu. Głównymi prelegentami spotkań byli: Pan Michał Rynkowski, dyrektor Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz Dariusz Błachnio, kierownik Wydziału Edukacji i Promocji KdZDwS.

Zrealizowany z dużym powodzeniem cykl szkoleń odbił się dużym echem w środowisku trenerskim, a pozostałych 8 województw wykazało zainteresowanie kontynuacją tego projektu w ich obszarze w następnym roku. 

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl